Yamadori - letité rostliny sebrané ve volné přírodě

Získávat rostlinný materiál je možnýmnoha způsoby (viz sekce JAK ZÍSKÁVÁME ROSTLINY ). Mezi pěstiteli je však velmi oblíben sběr tzv. yamadori, což jsou právě rostliny, které rostou ve volné přírodě a svým vzhledem jsou již předurčeny ,aby mohly být pěstovány a tvarovány jako bonsai. Častý okus lesní zvěří zajistí jemné rozvětvení , malý vzrůst a silný kmen který se plynule a někdy velmi dramaticky a vizuelně drsně zužuje umocňuje vizuální dojem letitého stromu.Na takovýchto rostlinách je již vidět stáří a čas který na nich zanechal stopy.Takovýto sběr rostlin však vyžaduje již hlubší znalosti a zkušenosti o této problematice a začátečník by měl vyrazit již vybaven teoretickými znalostmi. V této části se budeme snažit tuto problematiku trochu přiblížit. Při hledání vhodného materiálu v lese můžete strávit i dlouhé dny hledáním vhodného stromku a pak zjistíte,že rostlinu nemůžete buď vyjmout vůbec nebo se značným rizikem. Malých strobků tzv. náletů jsou v lese tisíce , ale tyto jsou pro naše účely zcela nezajímavé. Najít krásnou yamadori je opravdu o velkém hledání. Toto je však pouze první předpoklad k úspěchu druhý a o poznání větší problém je její vyzvednutí ze země. Tyto stromy mají většinou velký a silný kůlový kořen prorůstající do značné hloubky,navíc zem bývá ve většině případů hodně kamenitá a kopání je opravdu dřina. Ideální je , když rostlina roste na kameni nebo v mělké půdě pod kterou jsou velké kameny nebo jeden velký kámen, pak rostlinu vyjmem dokonce již z plochým kořenovým balem ,takovéto štěstí však máme jen zřídka. Doporučený postup vyjímání rostlin je popsán dále.

Yamadori  
Yamadori  
Yamadori buku lesního, u těchro rostlin by muselo dojít k zásadní redukci koruny v prvním roce, teprve v dalších letech by se přikročilo k postupnému obkopávání, rostlina bude mít již hluboce zakořeněný kůlový kořena rozvětvený kořenový systém.

Při hledání rostlin by jsme měli pamatovat na vlastnická práva majitelů pozemků. Není vhodné vrhnou se do lesa z lopatou a krumpáčem a začít bezhlavě kopat všechny stromky na které narazíme a které se nám zdají vhodné. Ideální je mít souhlas vlastníka lesa .V praxi však tohoto zjistit je velice problematické , proto musíme při hledání rostliny a po jejím nalezení postupovat opravdu s citem a zvážit zda rostlina má pro les nějaký další význam. Jestliže rostlinu nalezneme na pasece kde jsou kolem ní v řadách další stejné druhy je pravděpodobné že se bude jednat o zalesněnou část a tam v žádném případě nesmíme jakkoli kopat. Jestliže rostlinu najdeme na kraji lesa mezi jiným porostem osamocenou a evidentně nepatřící k ostatním druhům bude se pravděpodobně jednat o nálet. Takovéto rostliny velice často bývají na krajích lesů a pasek. Mají již charakteristický vzhled,větvě jsou okousané, kmen silný ,někdy i několikrát zalomený nebo zlomený a boční větve převzali funkci terminálu, rány po ulomených větvích jsou již zavalené a rostliny připomínají spíše košťata než stromky ze kterých má vyrůst zdatný strom. Dramatický vzhled takovéto rostliny je však opravdu žádaný. Ovšem je nutné u každé takto nalezené rostliny individuelně posoudit zda ji můžeme vykopat a zda jsem nebyla vysazena za účelem oživení porostu na kraji lesa .Rostliny které byly takto za tímto účelem vysazeny však mají trochu odlišný vzhled ,mají dlouhé vysoukané kmínky které byly nebo jsou ochráněny kryty proti okusu zvěří a jejich přírustek do výšky je tak několikanásobně větší než u stromků o které takto není postaráno. Když není malý stromek ochráněn dochází díky okusu zvěří k jeho deformaci ,nikdy nevyroste a časem je díky tomuto trvalému strádání odsouzen k zániku nebo uschne pro nedostatek světla a živin je umořen ostatními stromy které ho přerostou a natrvalo zastíní.Nemusím asi zdůrazňovat ,že kopání rostlin v chráněných karajinných oblastech je přísně zakázáno za jakýchko-li okolností i kdyby jste našli rostlinu která je opravdu ukázková. Musíme mít vždy na paměti , že ochrana přírody a zachování krajinného rázu je vždy na prvním místě.

Yamadori
Yamadori  
 
Yamadori  
Ukázky yamadori - některé rostliny již prošly základním tvarováním a jsou v prvním kontejneru dva nebo tři roky a jsou již připraveny na přesazení do misky.

Doporučený postup při vyzvedávání z volné přírody

V případě ,že se jedná o hluboce zakořeněnou rostlinu je možné, že příprava na její vyzvednutí může trvat i dva až tři roky . Je nutno , aby na rostlině zůstalo co možná nejvíc kořenů(důležité je kořenové vlásnění). Okolo báze kmene odstraníme trávu a mech a strhneme vrchní vrstvu zeminy která bývá 5-10 cm hluboká. Rostlinu obryjeme kolem dokola šikmo do středu ,obvod obrytí by běl být cca 1/3-1/2 výšky stromku.Čím větší kořenový bal tím lépe ,aby bylo co možná nejvíce zachováno kořenové vlásnění které je velmi důležité pro zásobování stromku živinami a vláhou. Silnější kořeny přerušíme pilkou, snažte se je vždy obnažit co možná nejdále a teprve potom přerušit. Celý kořenový bal zabalíme do igelitu a můžeme trochu zavlažit.Tento postup se týká malých stromků , které ještě namají velký rozvětvený kořenový systém. U starších stromků s rozvětvenými kořeny trvá příprava k vyzvednutí třeba až 2-3 roky(viz postup dále). V případě že se toto budem snažit uspěchat je téměř jisté,že rostlina Vám nepřežije. Tyto stromky mají poměrně dlouhé boční kořeny a ke kořenovému vlásnění dochází až na jejich konci což je problém. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné provádět postupné obkopávání(viz dále).Po vyjmutí a před vysazením do volné půdy nezapomeneme silné kořeny čistě zastřihnout nůžkami, aby rány nebyly otřepené a ošetřit bonsai lakem ,štěpařským voskem nebo bonsai pastou. Po přesazení by stromek měl regenerovat cca 1-2 roky ve volné půdě nebo ve velkém kontejneru, aby se obnovila jeho kořenová soustava a nabyl předchozí síly .Stromek by měl být ve volné půdě zasazen na stinné místo. Při nálezu zvlášť krásného stromku chceme-li mít jistotu ,že rostlina přežije, obryjeme jeden rok jednu polovinu kořenového balu,druhý rok druhou a teprve třetí rok vyzvednutí dokončíme. V případě silných kůlových kořenů které mají buky a zvláště duby se tento přeruší v cca polovině za předpokladu že nad ním jsou umístěny jiné kořeny které převezmou zásobování rostliny vláhou a živinami. V případě že přerušujeme kůlový kořen v žádném případě nezasahujeme do ostatních kořenů. Důležité je naučit se čekat a nespěchat, ale každý pěstitel ví , že v tomto oboru je to převážně o čekání.Ono vykopat takovýto strom najednou a hned je velice lákavé, ale snažte se tomuto pokušení nepodlehnout o to větší bude Vaše radost když stromek který takto vyzvednete bude prospívat. Vždyť s jeho tvarováním a zakracováním můžete započít již na původním stanovišti . Již připravené stromky vyzvedáváme zásadně na jaře(březen-duben) před rašením až na některé výjimky, kdy můžeme stromek vykopat i na podzim(jehličnany). Při přesazování zakracujeme vždy i hlavní kůlový kořen a to s tím cílem aby kořenový bal byl co nejpložší a kompaktní s množstvím vlasových kořínků. U této problematiky by jsem se trochu pozastavil. Nikde v žádné literatuře jsem se nikdy nedočetl jak moc můžeme kořen zakrátit a pro mě to byla a možná i stále je velká neznámá. Stalo se mi,že když jsem kůlový kořen(zvláště u dubů) zakrátil moc, rostlina to nepřežila.Po těchto zkušenostech jej zkracuji vždy opravdu pomalu a max. o 20% max 30% jeho délky,vždy na jaře a dbám na to, aby nad ním zůstalo vždy ještě nějaké boční kořeny s jemnými kořínky které přeberou funkci odstraněných kořenů a budou zásobovat rostlinu živinami. Teprve když je kořenový bal plochý ,sahám po bonsai misce. V literatuře a v časopisech jsem se několikrát dočetl,že někteří pěstitelé tuto operaci zvládli za jeden nebo dva roky ,ale bohužel už nikdy nepopsali jak. Proto je vždy lépe postupovat pomalu ,ale jistě. Dále po vyjmutí rostliny nesmíme opomenout provézt i redukci nadzemní zelené plochy. Jestliže jsme ořezali kořeny musíme ostříhat i zelenou nadzemní hmotu, aby oslabený kořenový systém stačil zásobovat nadzemní část a toto je nutno provést opravdu radikálně třeba až 60 -70% koruny. Opomenutí této zásady může mít za následek uhynutí rostliny,když ne v tomto roce tak v roce příštím nebo rostlina vůbec nepřežije zimu nebo ještě zimu přečká ,ale je tak vysílená ,že na jaře už nevyraší.Při kopání menších rostlin se nám většinou podaří rostliny vyjmout s dostatečným kořenovým balem a přesazení bývá většinou úspěšné.

Doporučený postup při kopání větších rostlin

S nalezeným stromkem je možno začít pracovat ještě před tím než přikročíme k jeho vyzvednutí. Z rostliny můžeme odstranit nepotřebné větve ještě na místě. Teprve poté můžeme odstranit vrchní vrstvu země až se dostaneme k prvním kořenům.Dále nás čeká ta pravá a tvrdá práce. Jestli jsme si mysleli, že vyjmutí takového stromku je jednoduchá a rychlá zálešitost tak z tohoto omylu Vás vyvede první větší rostlina. Je nutno nejprve obkopat rostlinu kolem dokola a to v obvodu alespoň takové velikosti jako je obvod koruny nebo lépe více.V této chvíli by pro mně tento rok již práce skončila a k rostlině by jsem se vrátil až příští rok a vyzvednuté dokončil nebo v něm pouze pokračoval dalším krokem. Jestliže totiž strom vyjímáme najednou je nesmírně důležité, aby byl kořenový bal co možná kompaktní a neporušený což se nám pravděpodobně nepovede a přerušení všech kořenů najednou může mít za následek úhyn rostliny.Jestliže však přerušení kořenů rozdělíme do dvou etap ,může být rostlina vyživována ze zbylých nepřerušených kořenů a přerušené kořeny se přes rok zregenerují a další rok odkopneme rostlinu již z kořenů které jsme loni nepřerušovali a rostlina má možnost žít s regenerovaných kořenů které jsme přerušili loni a které již vytvořili jemné vlásnění.Zvýšíme tak šanci úspěšného vyjmutí rostliny téměž na 100%.Po vyjmutí rostliny je nutné kořenový bal zabalit do vlhkého hadru nebo plachty nebo igelitu , aby nedošlo k zaschnutí jemných kořínků.Někdy bývá obtížné rostlinu po obkopání vyjmout ,aby se nám nerozpadl kořenový bal. V tomto případě je ideální pod bal vsunout plachtu nebo igelit a kořenový bal do něj rovnou zabalit.Po převezení stromku na nové stanoviště zakrátíme ostrými nůžkami všechny kořeny tak, aby řezy byly čisté a neotřepené a stromek zasadíme do volné půdy nebo do velkého kontejneru kde jej ponecháme minimálně dva roky než se rostlina přizpůsobí novým podmínkám a kořenový bal zmohutní a vytvoří vlasové kořínky které začnou rostlinu plně vyživovat. Poté můžeme přikročit k přesazení rostliny do misky. Samozřejmě v průběhu pěstování ve volné půdě nebo v kontejneru pracujeme na tvorbě koruny a rostlinu můžeme i drátovat nebo vyvazovat větve. Toto je vlastně všechno pouhá teorie než si tuto práci vyzkoušíte sami.

Ještě několik důležitých informací před tím než se do toho dáte

Nejdříve je nutno posoudit zda je rostlinu vůbec možné vyzvednout aniž by nezahynula. U rostlin, které rostou ve skále ( zvláště u borovic a jehličnanů obecně)je tato pravděpodobnost úhynu velmi vysoká téměř 95% pakliže nevyjmete rostlinu opravdu odborně a s dostatečným kořenovým balem. Rostliny u kterých nemáme jistotu,že bez újmy tento pro ně drastický zásah přežijí necháváme být. U většiny rostlin však při striktním dodržení pravidel budeme úspěšní. Vybíráme si takové ,,jamadori" u kterého se kmen od báze k vrcholu pravidelně zužuje,kmen je dobře zavětvený od spodní části a boční větve pravidelně rozmístěny přičemž vzdálenost mezi patry se směrem k vrcholu zmenšuje. Nyní jsem popsal úplný ideál na který těžko narazíme, ale náš stromek by se mu měl alespoň vzdáleně přibližovat. Musíme také koukat na vzhled a mohutnost kořenových náběhů(nebari) ,které dělají krásnou bonsai právě krásnou. Tyto stromky se nejvíce vyskytují blízko krmelců a na pasekách, kde se o jejich pravidelné zaštipování a zakracování stará lesní zvěř svým okusem.Jedná se většinou o listnaté stromky. Dále se takovéto stromy vyskytují v místech s extrémním počasím a na horách kde jsou větve ohýbány a ošlehávány větrem a drsné počasí jim nedovoluje bujný růst a drsné počasí je tvaruje do dramatických tvarů.

Rada k nezaplacení : pořiďte si opravdu kvalitní nářadí , při rytí a obkopávání je nutno kolikrát vyvinou velkou sílu a starší dřevěné násady tento nápor nemusí vydržet potom nebývá již nic jiného než se sebrat a jít domů.Já vozím malou vojenskou lopatku u která jsem si nechal navařit místo dřevěné násady kovovou trubku.Dřevěné násady u rýčů a lopatek jsem vždy dříve nebo pozděli vždy zlámal . Snažil jsem se vám v této kapitole nastínit hlavní zásady a předat nějaké rady a zkušenosti ale sám vím že nejlepší rádce je vlastní zkušenost. Když dodržíte alespoň 50 % zde popsaných , rad tak na zbylých 50% zkušeností přijdete sami a najdete si svou vlastní cestu a přístup k této problematice.

Doporučení: nezačínejte z vyjmutím hned velké rostliny vyzkoušejte si nejprve postup na menších rostlinách na nich poznáte jak pracné někdy bývá i takovouto rostlinu vyjmout a budete lépe připraveni k vyjmutí opravdové yamadori. Přeji hodně úspěchů.

(c) Bonsai Nebari - bonsai - bonsaje | Mapa webu | Internetové obchody | Odkazy | webdesign ABweb.cz