Přezimování bonsají

Na sklonku přichází nejkrásnější část roku, podzim.
Dny rychle zkracují dochází k útlumu růstu pletiv zvyšuje se produkce inhibičních látek denní přírůsky se den ode zkracují až se zastaví úplně. Zahušťuje se protoplazma buněk, klesá v ní podíl vody, roste obsah cukrů, škrobu, tuků, slizů, koloidů a jiných složek "Fridexu" buněk zabraňujícího tvorbě velkých krystalů ledu s enormní trhací silou při podnulových teplotách a látek vázajících vodu proti ztrátě vymražením a sublimací. Dřevo "vyzrává". U listnatých dřevin je tento proces provázen nádherným podzimním zbarvováním listů , usnutí rostliny je zakončeno ve většině případů opadem nebo uschnutím listů na rostlině u jehličnatých rostlin není tento proces na první pohled patrný a usuzujeme tak pouze z časového období.

Přezimování bonsají  
Přezimování bonsají  
Přezimování bonsají  
Přezimování bonsají  

V tento čas je nutné bonsaje zazimovat. Je více způsobů zazimování venkovních bonsají. Je potřeba při zimování rostliny rozdělit do dvou skupin a to opadavé a stálezelené. Opadavé můžou být zimovány ve tmě, ale stálezelené je nutno zimovat v místnosti kde je světlo.

Většina pěstitelů provádí zimování venku na záhonech, kdy rostlinu vyjme z misky, na záhoně vykope jamku podle velikosti kořenového balu a rostlinu do ní vloží a přihrne hlínou. Je to asi nejjistější a nejbezpečnější způsob ochrany rostliny přes zimu. Povrch zeminy můžeme ještě přikrýt chvojím nebo shrabaným listím. Máme tak jistotu ,že rostlina je dostatečně ochráněna před mrazy ,které by ji mohli jinak poškodit a zároveň nehrozí vymrznutí substrátu ,což bývá častá příčina úhynu rostlin v zimním období. Nezkušení pěstitelé se domnívají, že když mrzně, tak nedochází k odpařování vody ,ale opak je pravdou. Venku lze zimovat jehličnany i listnáče, které však snášejí naše klimatické podmínky a tužší mrazy. Ideální je, když je zazimovaná bonsai pokryta vrstvou sněhu. Sníh zároveň zabraňuje předčasnému vyrašení a případnému pletiv a zároveň rostlinu chrání před velkým a suchým mrazem.

Přezimování bonsají  

Další způsob zimování je v temperovaných sklenících nebo chladných sklepech(krechtech). Při tomto zimování nemusíme bonsai vyjímat z misky (jestliše je mrazuvzdorná), neboť máme jistotu ,že v daném prostředí se teplota bude držet kolem 0. Při tomto způsobu zimování je však nutno rostliny několikrát za zimu pravidelně kontrolovat , neboť dochází k většímu odpařování vody. Zimování ve skleníku však sebou přináší jedno zvýšené nebezpeči a to je sluníčko. Teplé a slunečné dny na sklonku zimy můžou způsobit předčasné řašení rostlin ve vhřátém skleníku což je nažádoucí. Po vyjmutí ze skleníku můžou ještě přijít malé přízemní mrazíky, které rostliny zimované venku nějak neohrozí, ale pro již narašené rostliny ze skleníku můžou tyto mrazíky mít nepříjemné nasledky v podobě zmrzlých narašených pupenů. V případě, že nám takovéto rostliny ve skleníku naraší nesmíme je vynést ven do doby než budememít jistotu, že již nebude mrznout. Při zimování ve sklepě je toto bez problémů,rostliny vynesem koncem března a v průběhu dubna ven a proces rašení u nich probíhá přirozenou cestou podle počasí. Ve sklepích a sklenících je nutno v průběhu zimy také pravidelně větrat, jestliže místnost ve které jsou zimovány není dostatečně větrána, může docházet ke vzniku plísní které se začínají tvořit zvláště na povrchu substrátu.

V tomto období by jsme neměli zapomenout na postřik proti přezimujícím škůdcům.

(c) Bonsai Nebari - bonsai - bonsaje | Mapa webu | Internetové obchody | Odkazy | webdesign ABweb.cz