Jak získáváme rostliny

PĚSTOVÁNÍ ZE SEMENE

Tato metoda vyžaduje mnoho času a trpělivost. Jenom příprava a ošetřování osiva vyžaduje znalosti. Sám jsem zkoušel pěstovat ze semene japonské javory, buky, duby, lípy i některé jehličnany. Pečlivě jsem je uchovával ve vlhkém písku v lednici , aby proběhly stratifikací, potom sázel do speciálních substrátů, staral se o ně doslova ve dne i v noci a přesto byl výsledek velmi neuspokojivý /vyjma dubů , tam byla klíčivost téměř 100%/. Semena, která vyklíčila byla později napadena plísněmi ač jsem postupoval přesně podle odborné literatury a používal protibakteriální a plísňové zálivky a postřiky. Po velkém úsilí nakonec vzešlo pár rostlinek, které jsem postupně vypiplával. Získal jsem však při tom velkou zkušenost a zároveň ztratil několik let, které jsem mohl využít podstatně efektivněji. V našem případě nesmíme zapomenout, že z hlediska bonsají je náš život velice krátký a takovýto ,,časový přepych" si zkrátka nemůžeme dovolit. Z mé zkušenosti mohu zodpovědně říci, že se v žádném případě nevyplatí ušetřit pár korun i stokorun za již předpěstované polotovary připravené k základnímu tvarování, než čekat dlouhé roky na to, až si takovýto polotovar vypěstujeme ze semene sami. Na druhou stranu je nutné zdůraznit ,že stromek, který si sami začneme pěstovat od mala ,může mít po několika letech nádherný tvar, dokonalou linii kmene a nádherné kořenové náběhy. Když už neodoláte pokušení zkusit si vše tzv. od začátku, doporučuji alespoň neobracet veškerou pozornost a úsilí k tomuto způsobu pěstování.V našem obchodě najdete poměrně rozsáhlou nabídku našich dřevin ve stáří kdy jsou již základním řezem připraveny k tvarování.

Jak získáváme rostliny  
mladé stromky pěstované ze semene
- roky čekání, ale také zkušenosti

Pro ty , kteří chtějí zkusit vypěstovat takovouto rostlinu ze semene, uvádím několik rad a pravidel: -Všechna semena po sběru nebo zakoupení musí být uložena ve vlhkém písku po dobu cca 3 měsíců a v chladu /okolo 0-5 stupňů/. V odborné literatuře získáte přesné časové údaje o stratifikaci jednotlivých druhů ale při použití lhůty 3 měsíců nic nezkazíte. První rok po vyklíčení ještě rostlinku neupravujte ,musí vyzrát a zdřevnatět jí kmínek. Ve druhém roce na jaře rostlinu vyjměte a zastřihněte jí hlavní kůlový kořínek, aby se posílil růst postranních kořenů, které začnou časem sílit. Třetím rokem již můžeme zakrátit boční větve i hlavní terminální výhon na nižší rozvětvení, ale doporučuje se nechávat před zakrácením výhonu dorůst délky cca 20-30 cm ,aby sílil kmínek. Potom teprve krátíme . Větve na kmínku ponecháváme tak,aby se vzdálenost mezi jednotlivými patry směrem nahoru zmenšovala. Tvar kmínku můžeme upravit ohnutím a to tak ,aby boční větev vždy vycházela od stromu ve směru ohybu. Tzn., že se stromek bude jakoby vlnit. Takto vytvarovaný stromek vypadá velmi krásně a přirozeně. Pro inspiraci je samozřejmě nutné vidět a pozorovat bonsaje na obrázku nebo na výstavách , aby jste ze stromku neudělali ,, spirálu". Cit pro toto získáte hlavně pozorováním. Kmen stromu by se měl plynule od paty k vrcholu zužovat.Toho dosáhneme tak, že stromek ve třetím nebo čtvrtém roce zakrátíme za vhodnou boční větví ,kterou poté ohneme vzhůru tak, aby se stala pokračováním vrcholu stromku. Časem se tato větev zcela napřímí , rána zaroste a na stromku po pár letech ani nepoznáte že byl uříznut a že pokračování kmene bylo vytvořeno z boční větve . Tyto řezy je nutno vždy ošetřit bonsai pastou. Takto můžeme kmen zakrátit i vícekrát s odstupem měsíců nebo roků, docílíme tím krásného,přirozeného a pravidelného zužování. Při tvarování je však dobré se přidržet některých zásad . O těchto je popsáno v kapitole NEPSANÁ PRAVIDLA   . Každý výhon na kosterních větvích pak ponecháme dlouhý cca 10-15 cm a pak ho zkrátíme tak, aby ne něm zůstaly dva listy, u vstřícného olistění(např. javory) pak jeden pár listů. V jejich úžlabí se vyvinou nové pupeny a dochází k pěknému zavětvování rostliny. Nikdy nenecháváme na zkráceném výhonu pouze jeden list ,protože pak se větev vysoukává a nedochází k větvení. - Pokud je to možné pěstujte rostlinu na záhoně nebo ve velkém kontejneru. Je pravidlo,že desetiletý přírůstek v malé misce je roven ročnímu přírůstku ve volné půdě nebo velkém kontejneru. U stromku který pěstujete ve volné půdě musíte velice bedlivě hlídat drát na rostlinách pakliže jsou nadrátované. Přírůstek do tloušťky bývá v jarních měsících někdy tak masivní,že drát do kůry zaroste velice rychle a trvá pak mnoho let než se tyto jizvy ztratí ,pakliže se vůbec ztratí.

Zaštipování a zpětný řez je u každého druhu trochu odlišný proto předchozí povídání berte spíše jako orientační a v případě púotřeby se podívejte na povídání o konkrétním druhu stromu kde je vše popsáno trochu podrobněji. Sledujte naše krátká videa která vám mohou také trochu napovědět.

Dále je možno rostliny pěstovat z řízků. Tato metoda je vhodná zvláště u javorů . O této technice se zde nebudeme zmiňovat je nutno si sehnat zahradnickou literaturu ,kde je poměrně obsáhle popsaná. Pro účely pěstování bonsají u nás se tento způsob nerozšířil. Pěstování řízkováním se týká hlavně množení pokojových bonsají (viz sekce POKOJOVÉ BONSAJE   ).

JAMADORI - ROSTLINY SBÍRANÉ V PŘIRODĚ

Tomuto tématu je potřeba věnovat asi největší pozornost neboť právě tento způsob bývá prvopočátkem existence velkého množství bonsají. Podrobně se této problematice věnujeme v sekci.

ZAJÍMAVÉ-YAMADORI  

Jenom pár důležitých postřehů a rad.

Hodně bonsaistů používá výchozí materiál - jamadori(strom sebraný v přírodě). Je nutno na začátku zdůraznit ,že není správné se bezhlavě vrhnout do lesa nebo na paseku a začít drancovat malé stromky, které tam před tím vysázeli lesáci. Sběr v přírodě je velké hledání a ohleduplnost. Pro začátečníka se může jevit ,že vhodných stromů v přírodě je mnoho, ale zkušený pěstitel by si z těchto rostlin vybral opravdu málo. Dále chci upozornit,že při sběru z volné přírody by jste si při nalezení vhodného materiálu měli vyžádat souhlas vlastníka lesa nebo majitele pozemku. V žádném případě by ke sběru nemělo docházet v chráněných přírodních rezervacích a v chráněných územích. V případě,že i tam objevíte rostlinu, která je ideální je nutné ,i pro Váš dobrý pocit, poprosit správce lesa nebo pozemku. Samotné vyzvednutí stromku z volné půdy se může zdát jednoduchým,ale poté co jsem nad pár stromky při jejich vyzvednutí a při svých začátcích zvítězil tzv.totálně , přikládám této kapitole obvzlášť velký význam.

Několik důležitých informací:

Nejdříve je nutno posoudit zda je rostlinu vůbec možné vyzvednout aniž by nezahynula. U rostlin, které rostou ve skále / zvláště u borovic a jehličnanů obecně/je tato pravděpodobnost úhynu velmi vysoká téměř 95% pakliže nevyjmete rostlinu opravdu odborně a s dostatečným kořenovým balem. Rostliny u kterých nemáme jistotu,že bez újmy tento pro ně drastický zásah přežijí necháváme být. U většiny rostlin však při striktním dodržení pravidel budeme úspěšní. Vybíráme si takové ,,jamadori" u kterého se kmen od báze k vrcholu pravidelně zužuje,kmen je dobře zavětvený od spodní části a boční větve pravidelně rozmístěny přičemž vzdálenost mezi patry se směrem k vrcholu zmenšuje. Nyní jsem popsal úplný ideál na který těžko narazíme, ale náš stromek by se mu měl alespoň vzdáleně přibližovat. Musíme také koukat na vzhled a mohutnost kořenových náběhů(nebari) ,které dělají krásnou bonsai právě krásnou. Tyto stromky se nejvíce vyskytují blízko krmelců a na pasekách, kde se o jejich pravidelné zaštipování a zakracování stará lesní zvěř svým okusem.Jedná se většinou o listnaté stromky. Dále se takovéto stromy vyskytují v místech s extrémním počasím a na horách kde jsou větve ohýbány a ošlehávány větrem a drsné počasí jim nedovoluje bujný růst.

Jak získáváme rostliny  
ukázka jamadori buku lesního na pasece
Jak získáváme rostliny  
klasická jamadori buku lesního 1 rok po vyzvednutí z volné přírody

Postup při vyzvedávání z volné přírody. V případě ,že se jedná o hluboce zakořeněnou rostlinu je možné, že příprava na její vyzvednutí může trvat i dva až tři roky . Je nutno aby na rostlině zůstalo co možná nejvíc kořenů/důležité je kořenové vlásnění/. Okolo báze kmene odstraníme trávu a mech a strhneme vrchní vrstvu zeminy která bývá 5-10 cm hluboká. Rostlinu obryjeme kolem dokola šikmo do středu/obvod obrytí by běl být cca 1/3-1/2 výšky stromku/,čím větší kořenový bal tím lépe ,aby bylo co možná nejvíce zachováno kořenové vlásnění. Silnější kořeny přerušíme pilkou, ale já se je snažím ještě vždy obnažit co možná nejdále a teprve potom přerušit. Celý kořenový bal zabalíme do igelitu a můžeme trochu zavlažit.Tento postup se týká malých stromků ,které ještě namají velký rozvětvený kořenový systém. U starších stromků s rozvětvenými kořeny trvá příprava k vyzvednutí někdy i 2-3 roky. V případě ,že se toto budem snažit uspěchat je téměř jisté,že rostlina Vám nepřežije.Před vysazením do volné půdy nezapomeneme silné kořeny čistě zastřihnout nůžkami, aby rány nebyly otřepené a ošetřit bonsai lakem ,štěpařským voskem nebo bonsai pastou.U kořenů na výběru nezáleží. Po přesazení by stromek měl regenerovat cca 1-2 roky ve volné půdě nebo ve velkém kontejneru, aby se obnovila jeho kořenová soustava a nabyl předchozí síly .Stromek by měl být ve volné půdě zasazen na stinné místo. Při nálezu zvlášť krásného stromku, chceme-li mít jistotu ,že rostlina přežije, obryjeme jeden rok jednu polovinu kořenového balu,druhý rok druhou a teprve třetí rok vyzvednutí dokončíme. V případě silných kůlových kořenů , které mají buky a duby se tento přeruší v cca polovině za předpokladu že nad ním jsou umístěny jiné kořeny které převezmou zásobování rostliny vláhou a živinami. V případě že přerušujeme kůlový kořen v žádném případě nezasahujeme do ostatních kořenů. Každý pěstitel ví , že v tomto je vše převážně o čekání.Ono vykopat takovýto strom najednou a hned je velice lákavé, ale snažte se tomuto pokušení nepodlehnout o to větší bude Vaše radost když stromek bude prospívat. Vždyť s jeho tvarováním a zakracováním můžete započít již na původním stanovišti . Již připravené stromky vyzvedáváme zásadně na jaře(březen-duben) před rašením až na některé výjimky, kdy můžeme stromek vykopat i na podzim(jehličnany). Při přesazování zakrátíme hlavní kůlový kořen. U této problematiky by jsem se trochu pozastavil. Nikde v žádné literatuře jsem se nikdy nedočetl jak moc můžeme kořen zakrátit a pro mě to byla a možná i stále je velká neznámá. Stalo se mi,že když jsem kůlový kořen(zvláště u dubů) zakrátil moc, rostlina to nepřežila.Po těchto zkušenostech jej zkracuji vždy opravdu pomalu a max. o 30% jeho délky,vždy na jaře a dbám na to, aby nad ním zůstalo vždy ještě hodně bočních kořenů do kterých po zkrácení kůlového kořenu vůbec nezasahuji. Teprve když je kořenový bal plochý ,sahám po bonsai misce. V literatuře a v časopisech jsem se několikrát dočetl,že někteří pěstitelé tuto operaci zvládli za jeden rok ,ale bohužel už nikdy nepopsali jak. Proto je vždy lépe postupovat pomalu ,ale jistě. Dále po vyjmutí rostliny nesmíme opomenout provézt i redukci nadzemní zelené plochy. Jestliže jsme ořezali kořeny musíme ostříhat i zelenou nadzemní hmotu, aby oslabený kořenový bal stačil zásobovat nadzemní část. Opomenutí této zásady může mít za následek uhynutí rostliny,když ne v tomto roce tak v roce příštím nebo rostlina již nepřežije zimu . Při kopání menších rostlin se nám většinou podaří rostliny vyjmout s dostatečným kořenovým balem a přesazení bývá úspěšné.

Doporučený postup při kopání větších rostlin.

Zakoupení polotovaru ve školce nebo v odborném obchodě

Toto je sasi nejideálnější varianta, zakoupit předpěstovaný stromek v zahradnickém nebo bonsai centru.

Jak získáváme rostliny  
lípa zakoupena v zahradnictví trvalo 4 roky než se získala současný tvar

Když budete mít štěstí zakoupíte stromek v klasickém zahradnictví, ale je to spíše o náhodě. Jistotu Vám přinese nákup v bonsai centru, kde jsou v prodeji již opravdu vybané rostliny vhodné pro tvarování.Zaplatíte samozřejmě o něco více. Záleží však na tom jakou rostlinu si vyberete.Je to jako u každého zboží čím kvalitnější materiál tím musíte hlouběji sáhnout do kapsy.Krásný polotovar se dá zakoupit již od 2-4 tisíce (bez misky) Ušetříte však několik let ,které by jste trávil pěstováním stromku ze semene a můžete začít ihned s tvarováním rostliny nebo navázat s tvarováním na již daný tvar .V nabídce jsou samozřejmě i levnější rostliny.Lidský život je příliš krátký na to, aby jsme ztráceli čas pěstováním bonsají ze semene . Kritéria pro výběr takovéhoto polotovaru a nároky jsou popsány v kapitole nepsaná pravidla. V našem internetovém bonsai obchůdku je v nabídce mnoho vhodných rostlin pro začínající pěstitele které jsou již předtvarované a je u nich proveden základní řez větví. U těchto stromků je také provedeno již základní tvarování vydrátováním.

Jak získáváme rostliny  
polotovar habru zakoupený v zahradnickém centru stáří cca 4-6 let
Jak získáváme rostliny  
borovice himalájská
Jak získáváme rostliny  
modřínek
Jak získáváme rostliny  
borovice himalájská

(c) Bonsai Nebari - bonsai - bonsaje | Mapa webu | Internetové obchody | Odkazy | webdesign ABweb.cz