Hnojení bonsají

Při hnojení je nutno přihlédnout k tomu, aby v průběhu vegetace bylo dodáno hnojivo se zvýšeným obsahem dusíku ,fosforu a draslíku. Toto jsou hlavní prvky ,které rostlina potřebuje ke svému zdárnému růstu. Každé hnojivo pak dále obsahuje další stopové prvky ,které rostlina potřebuje k růstu.

Nejčastěji se na hnojivách setkáváme s označením NPK.

Dusík-(N)-důležitý pro silný růst
Fosfor-(P)-nejduležitější ve fázi kvetení
Draslík-(K)-má vliv na celkovézdraví rostliny důležitý před zimním obdobím

Dalšími důležitými prvky jsou magnesium a kalcium (pro přesun živin v rostlině a pro neutralizování PH) Každé hnojivo dále obsahuje další minoritní stopové prvky které jsou pro správný růst také důležité. Tyto mikroprvky jsou v každém druhu hnojiva zastoupeny v jiném poměru.

Dusík(N) důležité hnojivo hlavně v začátku vegetace, kdy dochází k růstu nových výhonů.Pozor ,v případe, že začnete hnojit brzy dusíkatými hnojivy ,dochází u některých rostlin k velkému nárustu listů ,doporučuji začít na začátku vegetace velmi malou dávkou a plně začít hnojit až začátkem června , toto se týká pouze již hotových bonsají . U rostlin kde je potřeba rychlý přírůstek do tlouštky hnojíme již od jara v plných dávkách a po celé vegetační období ,až do konce srpna, poté již dusičnatá hnojiva nepoužíváme a přejdeme na hnojiva se zvýšeným obsahem draslíku, který podporuje vyzrávání pletiv a letorostů, tím se stávají rostliny odolnějšími proti mrazu.

Fosfor(P) je důležítý prvek který ovlivňuje růst a funkci kořenové soustavy ,má vliv také na sílení rostliny a u kvetoucích bonsají je důležitý pro násadu květů. Nedostatek tohoto prvku se projvuje odpadáváním listů a odumíráním menších částí rostliny.

Draslík(K) ,tento prvek je důležitý hlavně v pozdním létě a podzimu,. Přispívá k lepšímu vyzrávání pletiv a výhonů, které se tím stávají odolnější proti namrzání a mrazu. Dle názoru některých pěstitelů je nejjednodušší způsob doplnění draslíku posypat povrch substrátu popelem z tvrdého dřeva ,ale asi nejjednodušší je koupit speciální hnojivo ,které tento prvek obsahuje ve zvýšeném množství.

Každé hnojivo ve většině případů obsahuje všechny prvky zde uvedené, hnojíme tedy v cca 3 týdenních intervalech . Na takovém hnojivu je napsáno třeba NPK( 10 + 10 + 18 což jsou poměry jednotlivých prvků v hnojivu zastoupené). Podle zastoupení těchto prvků volíme typ hnojiva pro jednotlivé fáze jara léta a podzimu.

Tip : V případě ,že je hnojivo nutno ředit používáme k tomu dešťovou vodu.

Hnojíme buďto na list nebo do půdy . Hnojiva která jsou určena na hnojení na list jsou ve většině případů určena i na hnojenído půdy, ale hnojina která jsou určena do půdy ve většině případů již nejsou určena zároveň pro hnojení na list.

Hnojiva do půdy: Novým trendem je používání hnojiv s pomalým uvolňováním živin do půdy. Ideální v této řadě je hnojivo OSMOCOTE .Jsou to malé kuličky-hnojivo zalité v pryskyřici. Výhoda je to, že se hnojivo uvolňuje do substrátu v průběhu celého vegetačního období/3-4 měsíce a to poměrně rovnoměrně./. Současně s tímto hnojivem které zapracujeme do vrchní vrstvy substrátu můžeme aplikovat i jiná hnojiva ale snížíme vždy celkové dávky všech druhů hnojiv tak aby nedošlo k přehnojení.

Kapalná hnojiva aplikujeme zálivkou. Dále jsou na trhu speciální hnojiva na bonsaje tzv. válečky ,košíčky nebo bochánky která se pokládají v různých síťkách nebo košíčkách na povrch substrátu a při zálivce se z těchto uvolňují potřebné živiny. Tyto hnojiva jsou většinou dovážena a lze je zcela plně nahradit našimi dostupnými hnojivy.

Hnojiva na list
Hnojení na list lze brát pouze jako doplňkový způsob hnojení, ale vřele ho doporučuji k aplikaci po celou dobu hnojení.Zálivku listu vždy provádíme krátce a intenzivně, aby došlo ke smočení listů. Pozor, aby se hnojivo ve větším míře nevsáklo i do substrátu a tím se nenavýšilo nekontrolovatelně hnojení do půdy. Nebo samozřejmě můžete tímto hnojivem zároveň hnojit i do půdy, ale potom již neaplikujte žádná jiná hnojiva současně.Při použití hnojiva na list je doporučeno použití smáčedla zajistí se tím jepší přilnutí kapaliny k listům.

Jako hnojivo na list se osvědčilo hnojivo VEGAFLOR.

Druhy hnojiv

1.organická - zálivky z kravinců,slepičího trusu koňského hnoje nebo různé řepkové koncentráty . Tyto hnojiva používáme výhradně při hnojení rostlin, které jsou zasazeny do klasického zemitého substrátu ,minerální substráty jako je např. akadama neobsahují mikroorganismy, které jsou nutné k rozkladu a uvolňování hnojiva. Tyto přírodní hnojiva jsou bohatá právě na dusík. Nevýhodou použití těchto hnojiv může být dále chvilkově přetrvávající čichový efekt. Hnojení je velmi efektivní a přihnojovat minerálními hnojivy již není potřeba, kromě podzimního hnojení hnojivy se zvýšeným obsahem draslíku.

2. minerální - tyto hnojiva se převážně ředí vodou. Výhodou těchto hnojiv je možnost přesného dávkování.

Nevýhodou je možnost snadného popálení kořenové soustavy při nedodržení dávkováni, proto s těmito hnojivy je nutno zacházet opatrně. Já doporučuji používat menší koncentraci při ředění než je uvedeno výrobcem.

Důležitá zkušenost: z vlastní zkušenosti mohu říct že hlavně při mých pěstitelských začátcích jsem stromku chtěl ,,dopřát" a nedodržel jsem dávku hnojiva a samozřejmě došlo touto vysokou koncentrací k popálení kořenové soustavy a jelikož jsem neměl potřebné informace o poskytnutí první pomoci došlo u úhynu rostliny. V případě,že rostlina po takovémto přehnojení evidentně začne chřadnout(vadnutí listů, žloutnutí, opad) je nutný opravdu rychlý zásah ktterým zvýšíme pravděpodobnost přežití rostliny.

Rostlinu vyjmeme z misky zbavíme substrátu ,zastřihne konce kořenů( bývají zahnědlé),bal důkladně můžeme propláchnouv v nádobě s vodou a zbavit kořenovou soustavu všeho substrátu. Zároveń provedeme střih nadzemní části a poměrně hluboký zpětný řez . Vzhledem k tomu,že je rostlinu zbavíme podstatné části kořenové soustavy nesmíme ji proto zatížit nadměrnou nadzemní hmotou. Nebojíme se řez provést opravdu razantně i kdybychom při tom měli částečně poničit již danou charakteristiku koruny. Bonsai zasadíme do nového substrátu a umístíme do stínu. Jestliže spálení kořenů bylo jen částečné a nešlo do hloubyky ,je pravděpodobné,že rostlina se z tohoto vzpamatuje.

Zásady hnojení

  • hnojíme v intervalu cca 2-3týdny.
  • s hnojením v plných dávkách je lépe začít až po vyrašení pupenů nedojde tím velkému nárustu prvních listů.
  • zásazně nehnojíme ihned po přesazení kdy je kořenový systém oslaben ale až za cca 2-3 týdny.
  • nehnojíme na suchý substrát tento vžhy předem zamokříme.
  • starší rostliny hnojíme v polovičních dávkách.
  • V průběhu vegetace se snažíme druhy hnojiv obměňovat.
  • Nejsme-li si jisti koncentrací hnojiva nebo jestliže jsme stratili návod,toto hnojivo v žádném případě nepoužijeme.
  • Snažíme se hnojiva jednou za dva roky obměnovat ,hlavní prvky jsou vždy stále stejné , ale rozdíl je ve stopových prvcích které jsou pro rostlinu také důležité.
  • Hnojivo nakupujeme pouze tam kde nám jsou schopni odborně a ze zkušenosti poradit.

Na našem trhu je obrovská řada hnojiv. Důležité je přečíst si vždy složení a návod popřípadě si nechat poradit i když moje zkušenost je taková ,že kolikrát obsluhujípí personál skoro neví, že prodává v zahradnictví. Při výběru se zaměřte na to, aby hnojivo obsajovalo tyto tři prvky uvedené na začátku a nemůžete nic pokazit.

Pro Vaši informaci je zde uvedeno několik hnojiv které používáme u nás v bonsai centru a které se nám osvědčily a můžeme je tudíž bez obav doporučit i Vám.

VEGAFLOR (hnojivo na list )

hnojivo na list VEGAFLOR  

Doplňkové hnojivo možno používat v průběhu celého vegetačního období souběžně s ostatními hnojivy. Aplikace cca 1 x za 14 dnů. Při jeho používání přikryjeme substrát, aby se nedostalo do půdy a neovlivnilo tak poměr s jinými hnojivy a nedošlo k přehnojení. Zvláště je-li rostlina zamechována dbáme aby se hnojivo nedostalo na mech. Možno pužívat i pro hnojení do substrátu. Aplikujeme naředěné dle návodu tak, že intenzivně a krátce smočíme listy (neaplikujeme na prudkém slunci).

OSMOCOTE PRO ( jedna aplikace v předjaří nebo na jaře na celé vegetační období)

hnojivo OSMOCOTE PRO  

Aplikujeme tak,že zapravíme do půdy(povrchu substrátu) nebo při přesazování přidáme do substrátu. Při použití tohoto hnojiva již víceméně nemusíme hnojit po zbytek sezóny .Při aplikaci tohoto hnojiva máme na celé vegetační období postaráno o rovnoměrný přístup živin.Doporučuje se na podzim(srpen září) přihnojovat hnojivem se zvýšeným obsahem draslíku, tento prvek podporuje vyzrávání letorostů a pletiv a rostlina lépe odolává případným mrazům. K tomuto doporučujeme Kristalon podzim -viz povídání dále.

BONSAI HNOJIVO

Bonsai hnojivo  

Speciální hnojivo na bonsaje, obsahuje všechny potřebné živiny po celé vegetační období. Při použití tohoto hnojiva dostanou naše bonsaje všechny potřebné živiny v průběhu celé vegetace. Je to universální hnojivo kterým nemůžeme nic zkazit.


Hnojivo KRISTALON  
Hnojivo KRISTALON  

Jestliže máme čas se rostlinám věnovat, doporučujeme použít k hnojení řadu hnojiv KRISTALON. Od jara a v průběhu vegetace až do poloviny srpna používáme KRISTALON PRO OKRASNÉ DŘEVINY, který zajistí rovnoměrný přísun živin, které rostlina potřebuje. Od poloviny srpna do konce žáří pak přejdeme na KRISTALON PODZIM. Toto hnojivo má zvýšený obsah draslíku ,který je, jak již bylo zmíněno, velice důležitý pro strávné vyzrávání letorostů a pletiv před zimou.

Jako nejideálnější se možná jeví řešení kombinovat dávkování OSMOCOTE v poloviční nebo čtvrtinové dávce s některým s uvedenými hnojivy. Zajistíme tak lepší příjem stopových prvků a obměňování druhů hnojiv což rostlině vždy jednoznačně prospěje.

POZOR !
S hnojením vždy opatrně,vždy si přečtěte návod raději dvakrát měřte a jednou řeďte přehnojení mívá ve většině případů pro rostlinu fatální následky.

Všechna tato hnojiva můžete zakoupit v nasem internetovém obchůdku Bonsai Nebari .

(c) Bonsai Nebari - bonsai - bonsaje | Mapa webu | Internetové obchody | Odkazy | webdesign ABweb.cz