Bonsai miska

Bonsajová miska tvoří nedílnou součást kompozice bonsaje. Úkol misky je zcela jednoznačný, musí zcela nenuceně a přirozeně podtrhovat přirozený vzhled a tvar rostliny a doplňovat její tvar, styl a charakter. Zároveň však nemá být pro rostlinu vězením a musí poskytnou rostlině dostatek prostoru k tomu, aby mohla plně a bez omezení rozvíjet svojí kořenovou soustavu. V literatuře je uvedeno mnoho až vědeckých článků o výběru misky její barvě,tvaru, velikosti, ale nesmíme v této navenek jednoduché oblasti pěstování bonsají hledat žádnou vědu.

Bonsai miska Misky ve tvaru skořepiny jsou vhodné zejména pro jehličnany ve stylu kaskáda, polokaskáda. Vynikne v ní ale i strom pěstovaný ve stylu literátském.

Obecné mínění laické veřejnosti, že jednou z metod, jak se pěstují bonsaje je to, že jsou trápeny v malé misce, kde kořeny nemohou růst, je zcela mylné. Je tomu právě naopak. V bonsai misce musí být zajištěn dostatečný prostor pro růst aby se kořenová soustava mohla plně rozvíjet, jedině tak může docházet k bujnému přírůstku nadzemní části rostliny, která je pak redukována zpětným řezem a zaštipováním.

Bonsai miska
Bonsai miska
Kulaté a oválné misky jsou vhodné snad pro všechny druhy dřevin ale lze říci, že listnáče s bohatě větvenou korunou se v nich vyjímají lépe, toto platí o miskách větších jak 35 cm. Velké oválné misky jsou pak velice vhodné pro styl lesík nebo vor. Pro volbu misky pro konkrétní rostlinu je důležitým faktorem barva glazury. Tmavší cihlové a přírodní glazury a glazury do červena jsou vhodné pro jehličnany, naproti tomu glazury světlejší, zelené, modré apod. jsou vhodné pro listnaté dřeviny. Bonsai miska

Použití misek pro jednotlivé druhy nemá svá přísná pravidla. Diskutovanou otázkou bývá hloubka misky. Tato se může výrazně lišit podle druhu rostliny. Nepsané pravidlo je takové, že hloubka misky by měla odpovídat průměru kmene, jaký je ihned nad kořenovými náběhy (nebari) . Toto pravidlo se však uplatňuje pouze u starých a silných bonsají. Začátečník, který přesadí do bonsai misky například lípu, kterou pěstoval ze semene nebo z polotovaru a která má průměr kmínku 2-3cm, těžko může pro tuto rostlinu použít misku o stejné hloubce.

Bonsai miska
Bonsai miska

Klasické malé čtvercové, oválné nebo kulaté misky jsou vhodné pro menší dřeviny. Nádherně se v nich vyjímají kvetoucí bonsaje při zachování světlejších odstínů glazur. Takovýchto misek je vyráběno obrovské množství v různých tvarech a barvách. Tyto malé misky jsou i pro každého cenově dostupné.

Bonsai miska

Standardní výšky misek pro většinu bonsají se pohybují od 4 do15cm podle velikosti misky a jejího tvaru. Některé druhy borovic vyniknou v hlubší misce a např. bonsaje pěstované ve stylu lesík potřebují z estetického hlediska misky mělké, ploché. Vše je však závislé od posouzení samotného pěstitele. Vzhledem k tomu, že bonsaje pěstujeme pro naši radost a každý jsme v tomto cítění jiný, tak každý pěstitel sáhne u stejné rostliny po jiné misce. Je to přirozené a je dobře, že je tomu tak.

Miska však v žádném případě nesmí být dominantou celé kompozice, to je potřeba mít na paměti. Dokonale sladit rostlinu s miskou bývá někdy velmi komplikované a s tímto si dokáže poradit už jen opravdu zkušený pěstitel. Pouze zkušený a vyzrálý pěstitel ví, jak rostlinu s miskou sladit tak, aby obě části díla plně ladily a vzájemně se doplňovaly. Toto umění se získává pozorováním stovek rostlin a dlouholetou zkušeností, jako když malíř pozoruje díla svého mistra než je schopen takové dílo namalovat sám.

Bonsai miska
Bonsai miska
Bonsai miska

Klasické obdélníkové misky. Opět se vyrábějí v mnoha variantách, profilech, tvarech a barvách. Použitím obdélníkové misky nemůžete nic moc pokazit. Je nutno dbát pouze na výběr glazury, ne každá barva se hodí ke každému druhu... Není však nutno zdůrazňovat, že obdélníkové misky nejsou převážně vhodné pro dřeviny tvarované do stylu kaskáda nebo polokaskáda.. Ve větších obdélníkových miskách se nádherně vyjímají větší bonsaje se silným kmenem a bohatou korunou.

Žádný pěstitel by se neměl dostat do situace, kdy návštěvník výstavy nebo prezentace vyřkne slova ale ten strom by si zasloužil lepší misku" nebo, "ta misky je krásná ale ten strom". Zvláštní situace je u rostlin pro styly kaskáda nebo polokaskáda. U těchto stylů se používají misky hluboké, převážně vyšší než širší, Miska v tomto případě musí nahrazovat dojem skály a opory pro rostlinu která obvykle padá někdy i často hluboko pod úroveň dna misky.

Tento typ misek je přímo předurčen pro dřeviny které tvarujeme do stylu kaskáda nebo polokaskáda. Jsou ale vhodné i pro některé kvetoucí druhy. Ani literátský styl nemusí být tomuto tvaru misky za určitých okolností cizí.Některé misky jsou zdobeny klasickými motivy které se na miskách a květnících objevují odpradávna.

Bonsai miska Bonsai miska Bonsai miska

Vnitřní strana misky bývá většinou bez glazury,vnější strana však glazuru mít může. Glazury a jejich barva jsou další a velmi diskutovanou otázkou v pohledu na bonsai misku. Každý výrobce používá jiné glazury. Glazura je nejvýraznější vlastností misky a propůjčuje jí svou barvou osobitost a nezaměnitelnost. Každý keramik si způsob míchání glazur tají a opravdu krásné glazury na miskách se stávají tajemstvím. Než keramik vytvoří novou a krásnou glazuru, trvá někdy hodně dlouho.

Po nanesení glazury se misky vypalují v peci a se stoupající teplotou se mění i zabarvení a vzhled glazury. Někdy dojde k poškození glazury, ale poté se ukáže, že bylo vytvořeno jedinečné a již neopakovatelné estetické dílo a keramik vlastně ani neví jak tohoto efektu dosáhl.Nechtěné praskliny v glazuře způsobí nenapodobitelný vhled a jedinečnost misky. Je vždy lepší když glazura barevně ladí se stromkem.Tvar, velikost a glazura misky, tyto tři prvky propůjčují bonsai misce její nezaměnitelný charakter a ve spojení s rostlinou tvoří tento celek nenapodobitelné a neopakovatelné dílo, které potom všichni obdivujeme.

Dalším velkým hodnotícím aspektem je tvar a velikost misky. Ve světě se vyrábí mnoho rozličných tvarů v různých velikostech.Oválné a kulaté misky je např. možno použít pro širší okruh stromů. Lépe je však strom s kulatou korunou umístit do oválné misky. Obecně se používají pro druhy které mají kulovitou korunu, ale je možno je použít i pro některé jehličnany.

Hranaté nádoby se hodí spíše pro jehličnany, ale vynikne v nich např. krása a majestátnost letitého dubu. Hranaté misky jen zřídkakdy vyhovují kulatým tvarům. Ideální velikost misky je taková když okraj koruny koresponduje s okrajem misky. Poměr šířky misky a výšky stromu by měl být asi 2:3. Při výběru tvaru a velikosti musí být každý z nás veden svým vlastním citem a kompozičním cítěním.

Bonsai miska je vlastně malé umělecké dílo a někteří lidé takovou misku koupí jen pro její vzhled a ani do ní zatím žádnou bonsai nezasadí.Stále více lidí je ochotno pochopit, že pro krásnou bonsai je nutná i krásná a kvalitní miska. Velkým hodnotícím aspektem je posuzování vhodnosti misek na výstavách bonsají. Zde může výběr misky sehrát opravdu velkou roli a rostlina někdy i nezajímavá tvarem je vyzdvižena díky misce do které je usazena.Pěstitelé mají pro zvýraznění glazury různé oleje a přípravky kterými misky potírají aby vynikla např. lesklost nebo naopak matnost glazury.

Dalším, ale pro pěstitele již trochu nepříjemným aspektem je cena takovýchto bonsai misek. Na našem trhu jsou 3-4 ateliéry, které vyrábějí opravdu kvalitní a krásné misky. Ovšem je potřeba počítat i s "krásnou" cenou. Cena kulaté misky o průměru cca 30-40 cm určená pro bonsai o velikosti cca 60-80cm, vyrobená z mrazuvzdorné keramiky začíná okolo 1.500,- Kč až 3.000,- a mnohdy i více.

Menší misky se pohybují řádově v cenách stokorun a ty nejmenší řádově v desetikorunách. Dále jsou na trhu misky které si někteří pěstitelé nechávají vyrábět u různých keramiků. Tyto se pohybují od. 500 až 1000,-Kč, ale s kvalitou a provedením se nedají srovnávat s miskami od kvalitních a specializovaných výrobců, avšak v mnoha případech splní dokonale svůj účel. Trochu problém a mezera na trhu nastává v pěstebních miskách a kontejnerech ve kterých bonsaje předpěstováváme a připravujeme na přesazení do konečné bonsai misky, ale v posledních letech už ani s tímto sortimentem není takový problém. Nezbývá nic jiného než zakoupit misky plastové, jejich cena se pohybuje řádově v desítkách korun, opět podle velikosti a začínajícímu pěstiteli který rostlinu pěstuje pro vlastní zálibu v podstatě postačí.Plastové misky jsou ideální pro pěstování polotovarů a stromů nalezených v přírodě než znova zakoření.

Bonsai miska Klasické plastové misky která plně nahradí drahé keramické misky /když pomineme samozřejmě vzhled/
Bonsai miska Bonsai miska

Dále jsou na trhu misky z přírodní keramiky, ručně vytáčené, avšak ne z mrazuvzdorné keramiky. V některých těchto miskách lze bonsaje i trvale pěstovat, protože přírodní vhled pálené keramiky v podstatě radikálním způsobem nenarušuje vzhled celé kompozice a tyto misky lze označit jako universální které neurazí žádného pěstitele, ale také samozřejmě nenadchnou.

Tyto misky se pohybují v rozmezí 200-500,- Kč podle výrobce (obtížné sehnat někoho na jejich výrobu) . Ceny jsou opravdu různé a za stejnou misku si každý keramik řekne i jinou cenu.Na druhou stranu je nutno toto respektovat, protože provoz takovéto keramické dílny není nějak levný. O přípravě nádoby k sázení zde nebudu hovořit, toto je popsáno v samostatné kapitole přesazování.

Závěr z tohoto povídání by měl pro začínajícího pěstitele asi takový, aby z výběru misky nedělal žádnou vědu. Jestliže se mu bude jakákoli miska líbit a bude chtít do ní svoji bonsai zasadit ať to bez váhání udělá. Vždyť bonsaje jsou pěstovány převážně pro naši radost, ale samozřejmě, že chvála okolí vždy potěší každého pěstitele.

Misku vybírejte vždy s citem a dejte na první dojem jak začnete nad výběrem vědecky přemýšlet většinou to nedopadne dobře. Čtěte literaturu, prohlížejte internet a sami si časem uděláte obrázek o použití jednotlivých tvarů a barev glazur k různým druhům stromů.

Dále nesmíme ještě zapomenout zmínit  dřevěné podstavce na kterých se bonsaje vystavují. Na profesionálních výstavách se bonsaje prezentují na stolku /šoku/ nebo na lakované podložce /jiban/ a harmonicky doplňují celou kompozici, která se skládá z vlastní bonsaje, misky, podložky nebo stolku dále doplňkové rostliny a pozadí  které hraje velkou roli při prezentaci rostliny. Japonci pro tuto celkovou harmonii vynalezli druh umění který se nazývá TOKONAMA tzn. volně v překladu "umělecké aranžmá v symbióze s jinými objekty". Možná je tento překlad trochu nepřesný ale takto by jsem to asi pochopil.

Ukázky podložek a stolků:

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsai

Stolky a podložky pod bonsaiUkázky glazur

Glazura

Glazury se vyrábějí v mnoha odstínech a povrchových úpravách.Vzhledem k náročnosti vytvořit opravdu zajímavou glazuru, bývá toto častým předmětem experimentů, jejíchž výsledek je vždy nejistý a ani zkušený keramik nikdy neví, jak glazura bude vypadat po vyjmutí z pece. Ve hře je vždy mnoho faktorů, které konečnou podobu glazury ovlivňují.

Glazura Glazura

Bonsai miska

Krásná oválná miska zakoupena pro asi 60-ti cm habr pěstovaný ve volně vzpřímeném stylu.

Bonsai miska

Obdélníková miska zakoupena pro asi 15-ti letý buk pěstovaný ve volně vzpřímeném stylu.

Bonsai miska

Oválná miska s krásnou glazurou může být použita pro některou kvetoucí bonsai. V tomto případě však bude osazena asi 7-mi letou lípou vysokou cca 50 cm. Krásně by se v této misce vyjímala např. i bříza.

Bonsai miska

Jedna z levnějších typů misek. Není vyrobena z mrazuvzdorné keramiky. Je určena pro asi 12-ti letý dub.

Další ukázky misek pro bonsai z obchodu z Halandska:

Bonsai miska

Bonsai miska

Bonsai miska

Bonsai miska

Bonsai miska

(c) Bonsai Nebari - bonsai - bonsaje | Mapa webu | Internetové obchody | Odkazy | webdesign ABweb.cz